Milí sedmáci,

 • vy, co nyní nechodíte do školy, doplňujte si průběžně učivo, zadání je ve třídě VII.B ( probíráme rozvíjející větné členy, malujeme graf věty jednoduché, opakujeme pravopis)
 • odevzdejte práce zadané k vypracování
 • k předání, event. k vypracování využijte konzultačních hodin
 • konzultace z ČJ  čtvrtek 13.00-14.00

Práce jsou nutné k uzavření hodnocení za II. pololetí (vypracované testové úlohy, čtenářský deník – Velikonoce, alespoň záznam o jedné knize).


22. 5. 2020

VKO

Chválím žáky, kteří pěkně vypracovali referát o naší státní vlajce.

Připomínám stálý celoroční úkol- důležité dny v měsíci.

 Minimální rozsah=z  každého měsíce (březen až červen) jeden důležitý den (státní svátek, významný den, mezinárodní nebo světový den). O každém vybraném dni napište krátký, výstižný, srozumitelný text. Doporučuji práci ještě doplnit nějakou pozitivní aktualitou dle vlastního výběru.  Dbejte i na grafickou úpravu.

Adresa k odevzdání – na školní mail  ebrova@zs-kynsperk.cz   nebo možno v papírové formě doručit do školy, nejlépe při vyzvedávání materiálů.


Vážení zákonní zástupci, milé žákyně, milí žáci,

další učební materiály si můžete vyzvednout ve škole dne 15. 5. 2020 od 9 do 11 hodin.

vyučující 1. a 2. stupně

 

14. 5. 2020

Přírodopis

SAVCI - TŘÍDĚNÍ

 1. Savci jsou rozmanitá skupina živočichů. Přiřaď k názvu savce správnou charakteristiku:

Rejsek                                   nejdelší doba březosti

Velryba                                 hmyzožravec

Zajíc                                      živí se masitou potravou

Slon                                       samec využívá parohy při soubojích o samice

Vlk                                         delší zadní nohy, živí se rostlinnou potravou

Jelen                                      živí se planktonem

 

 1. Podle prostředí, v němž žijí, rodí savci různě vyvinutá mláďata. Zařaď uvedené druhy do správné skupiny:

křeček polní, kůň domácí, myš domácí, zebra stepní, kočka divoká, jelen lesní

 

MLÁĎATA HOLÁ A BEZMOCNÁ:………………………………………………………...

MLÁĎATA DOBŘE VYVINUTÁ:…………………………………………………………...

 

 1. Přiřaď k uvedeným živočichům způsob, jakým dýchají:

Trepka                                              plíce a kůže

Kapr                                                  plíce

Skokan                                              celý povrch těla

Kůň                                                   žábry

 

 

 

 1. Rozděl správně savce podle způsobu výživy:

Kůň, kočka, vlk, rejsek, kráva, slon, člověk, šimpanz, žirafa, netopýr, ježek, lachtan

 


BÝLOŽRAVCI:………………………………………………………………………..

MASOŽRAVCI:……………………………………………………………………….

VŠEŽRAVCI: ……………………………………………………………………………

 1. Označ savce, kteří patří do skupiny hlodavců:
  POTKAN         LASICE      BOBR      KRTEK     VEVERKA     MYŠ      KŘEČEK     JEŽEK       DIKOBRAZ       SYSEL      KUNA

 

 1. Zařaď zástupce šelem do skupin:

Kočka divoká, jezevec lesní, vlk obecný, rys ostrovid, vydra říční, liška obecná,
lev východoafrický, hranostaj, puma americká, lasice kolčava, kuna lesní,
 medvěd hnědý, medvěd lední, panda velká


PSOVITÉ: ………………………………………………………………………………………

KOČKOVITÉ: ………………………………………………………………………………….

MEDVĚDOVITÉ : ……………………………………………………………………………..

LASICOVITÉ: ………………………………………………………………………………….

 1. Roztřiď savce podle toho, ve kterém biomu žijí a doplň tabulku:

buvol,pískomil, fenek, slon, bizon, orangutan, gorila, velbloud, antilopa, medvěd hnědý, zebra, sysel, hraboš, vlk, sobol, rys, sob, tuleň, los, zajíc

 

Biom

            Savci žijící v biomu              

Topické deštné lesy

 

Pouště a polopouště

 

Savany

 

Stepi

 

Lesy mírného pásu

 

Severské jehličnaté lesy

 

tundra

 

 

Tato práce bude k dispozici v tištěné podobě ve škole!   


29. 4. 2020

Přírodopis

SAVCI      

 • K následujícím skupinám savců přiřaď vždy dva zástupce.
 • Uveď rodové i druhové jméno. Např. jelen evropský
   
 • Vejcorodí:
 • Vačnatci:
 • Hmyzožravci:
 • Letouni:
 • Chudozubí
 • Hlodavci:
 • Zajíci:
 • Šelmy:
 • Ploutvonožci:
 • Kytovci:
 • Chobotnatci:
 • Lichokopytníci:
 • Sudokopytníci:
 • Primáti:

   
 • Vyfotografuj dva zástupce savců ze svého okolí.
 • Ke každému uveď:  1. Název (druhový i rodový)
                                      2. Zařazení do řádu (viz výše)
                                      3. Místo, kde žije
                                      4. Čím se živí
                                      5. Jakého věku se dožívá
                                      6. Kolik má obvykle mláďat a jak často

 

Posílej na hanako1@seznam.cz

 

 

anglický jazyk

Doplň do tabulky správné tvary sloves:

Sloveso

Minulý čas

Překlad

go

 

 

 

 

plavat

 

saw

 

to be

 

 

have

 

 

 

wrote

 

 

 

hrát

 

ate

 

 

Převeď článek do minulého času

I´m a girl. My name´s Tara. I am from the Czech republic. I´m twelve years old. I live in a big house. I run, play a guitar and swim. I don´t read newspaper, but I listen to the radio. I like listening to the music.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Některé věty obsahují chyby. Chyby najdi a oprav.

Peter plays football last week.

My famili were in the garden in the afternoon.

I wrote a letter.

You went to school by bus.

I wasn ´not at school yesterday.

You didn´t saw the film at the weekend.

We didn´t buy any new car.

He has some money yesterday.

 

Malé opakování ;) Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

1) banana                                6) boy

2) orange                                7) wine

3) homework                          8) bottle

4) advice                                 9) bread

5) luck                                    10) salt


Vážení zákonní zástupci, milé žákyně, milí žáci,

další učební materiály si můžete vyzvednout ve škole dne 30. 4. 2020 od 9 do 11 hodin. Velmi nás těší Váš zájem. Věřte, že je tato situace i pro nás nová a snažíme se Vám maximálně vyhovět. Přejeme Vám klidné dny a hlavně pevné zdraví.

vyučující 1. a 2. stupně

 

 


15. 4. 2020

Český jazyk

Přeji příjemný sluníčkový den všem svým věrným odběratelům J.

Situace se nám opět poněkud zkomplikovala, ale to nám jistě nezabrání v rozjeté chuti do práce. A tak jsem si pro vás, kteří se chcete i nadále udržovat ve formě, připravila pár češtinářských libůstek. Zábavné a hravé pracovní listy budou připraveny k vyzvednutí tento pátek 17. 4. 2020 v době od 9.00 do 11.00 na pavilonu A naší školy.


Nezapomeňte hodně číst, cokoli vám přijde pod ruku. Pokud vám v knihovničce chybí zajímavá knížka, po které byste měli chuť sáhnout, nabízíme vám možnost navštívit po předchozí domluvě naši školní knihovnu a vypůjčit si zajímavé čtení zde. Těšíme se, až si přečteme vaše kulturní deníky, do kterých si zapisujete zážitky z neobvyklých velikonočních svátků nebo dlouhého „domácího vězení“. 

Neváhejte mě kontaktovat, kdybyste cokoli potřebovali (mail, telefon).  Vaše vyučující ČJ.

Přírodopis

 

 

           hanako1@seznam.cz

 
 • Otevři si stránku:
 • https://testy.zsvsechovice.cz/subdom/testy/pozn/seznam

 •  
 •  
 • V oddílu 7. ročník si vypracuj  poznávačky Obojživelníci,
  Ptáci – pěvci, Ptáci u vody, Ptáci v lese a na loukách
  (nejprve se musíš přihlásit), klikni  rovnou na přezkoušet – je to opakování. Každou poznávačku opakuj , dokud nebudeš mít celkovou úspěšnost 90%.
   
 • Přejdi potom na 8. ročník, kapitolu  Savci 1 - hmyzožravci, hlodavci, letouni, zajíci. Zde si nejdřív projdi část naučit a potom přejdi na přezkoušet. Opakuj, dokud nebudeš mít úspěšnost 80%.
  • Tentokrát stačí, když mi pošleš, kolik pokusů jsi potřeboval(a).

15. 4. 2020

anglický jazyk

Vypracujte patnáct vět o tom, jak trávíte svůj „volný čas“ v současné době. Co jste doposud dělali, zde lze využít minulý čas prostý či průběhový. Využijte pravidelná i nepravidelná slovesa. Napište, co děláte pravidelně, zde použijte přítomný čas prostý – present simple. Pokud budete psát, co děláte právě teď, použijte přítomný čas průběhový. Můžete zapojit i myšlenku o budoucnosti, zde použijte budoucí čas (will/ going to).

Vypracované práce zasílejte prosím na e- mail: 

cabelkova@zs-kynsperk.cz

szara@zs-kynsperk.cz

český jazyk 

Taková malá soutěž……..

Pohádka bez konce . Kdo to zkusí?

Už jste dokončili Pohádku bez konce? Pokud ANO, výborně, pokud NE, nevadí. Tento úkol můžete splnit i bez dokončení pohádky. I tentokrát budete mít tvůrčí úkol.

 Vycházíme z názvu POHÁDKA BEZ KONCE.

 Napište takový text, aby věty postupně začínaly nebo končily na správné písmeno, jak za sebou v názvu následují. Písmena zdůrazněte jako ve vzoru.

 V textu použijte nejméně čtyři přídavná jména, která se vyskytují ve vyjmenovaných slovech nebo jsou s nimi příbuzná. Tato přídavná jména podtrhněte.

Zde je pro vás začátek:

Po dlouhé době jsem si v nové škole našel báječného kamaráda. O něm bych vám rád něco pověděl.

Honza byl vážně neobyčejný kluk. Jeho láska ke zvířatům byla veliká………

 

Takže pro odvážné….

1)Dopište započatý text. Vymyslete mu nadpis. (11 vět)

2)Napište svůj vlastní. Třeba na téma ČLOVĚK A PŘÍRODA nebo Můj svět. (15 vět)

 

Žáci 6.B budou za zdařilé texty (dokončení pohádky i texty podle písmen názvu) odměněni pěkným hodnocením, pokud splněné úkoly pošlou na adresu    ebrova@zs-kynsperk.cz     .

Žáci z jiných tříd mohou poslat splněné úkoly na adresu vyučujících:
krizova@zs-kynsperk.cz,  hoskovcova@zs-kynsperk.cz  , neubergova.s@volny.cz

Po ukončení období mimořádných opatření budou vaše příspěvky vyhodnoceny ve škole. Vítězové si jako překvapení vylosují malé odměny.

 

Co bude hodnoceno

- splnění základního úkolu

- obsah a úroveň textu

- pravopis

 

Hodně zdaru!!!

 

7. 4. 2020

Fyzika 

Gravitační síla

 

 1. Převod jednotek:

50 kN =             N                            270 N =             kN

         0,026 kN =             N                              34 N =             kN

     1,0007 MN =             N                                 3 N =             kN

               9 MN =             N                              57  N =             MN

          0,04 MN =             N                         1547 N =             MN

             350 kN =          MN                      6,09 MN =             kN

 

 1. Jakou gravitační silou působí Země na teleso o hmotnosti 300 g?

 

 1. Těleso má hmotnost 2,7 t. Jak velká gravitační sila působí na těleso?

 

 1. Jakou hmotnost má těleso, na které působí gravitace sílou 6,8 kN?

 

 1. Jakou hmotnost má těleso, na které působí gravitace silou 0,0125 MN?

 

 1. Na Marsu je gravitace 3,7 N/kg. Jak velká gravitace působí na kamen, který má hmotnost 500 kg? Jak velká gravitace by působila na tento kamen na povrchu Země?

 

 1. Prkno vydrží sílové působení 0,8 kN. Můžeš na prkno dat bednu o hmotnosti 30 kg, kýbl vbody o hmotnosti  10 kg, bednu jablek o hmotnosti 40 kg?

 

 

pondělí 6.4.2020

Vážení rodiče, milé děti,

nabízím vám zajímavou možnost procvičit si matematiku a třeba získat i nějakou odměnu.


Podívejte se na to s rodiči, kteří rozhodnou, zda to vyzkoušíte.

Testovací program a vše důležité je na webových stránkách:

www.speedmath.eu

Procvičování a soutěž je vhodná pro žáky 1. a 2. stupně. 

Žák může získat diplomy v plném rozsahu, jako kdyby pracoval v budově školy. Toto platí do zahájení běžné výuky po odvolání antivirových omezení.

1. Co má žák udělat?

 • nainstalovat si na domácí počítač zdarma testovací program
 • trošku potrénovat učivo a začít ukládat výsledky

2. Může žák doma jen trénovat a procvičovat?

 • účast v soutěži není nutná ani povinná

3. Co dále po skončení karantény?

 • můžete se rozhodnout pro pokračování za standartních podmínek

4. Může si kantor či rodič učivo vyzkoušet jako žák?

 • ano, zápisy typu "pokus, test, zkouška......" jsou 1x denně promazávány
 • učitelé, rodiče ani studenti 4-letého studia bohužel nesoutěží :-))))

 

Přeji Vám hodně úspěchů a příjemné prožití svátků jara, buďte zdraví!!!

Ing. Lena Rochová

Responsive image

3. 4. 2020

přírodopis

 1. K pojmům napiš jejich význam pro živočicha:
   

Skřele

Kloaka

Jacobsonův orgán

Letky

Vole
 

 1. Uveď co nejvíce znaků, které mají ptáci a savci odlišné. Minimum je pět znaků, na jedničku sedm!

 

Ptáci                                                Savci

 1. ______________                       ______________
 2. ______________                       ______________
 3. ______________                       ______________
 4. ______________                       ______________
 5. ______________                       ______________
 6. ______________                       ______________
 7. ______________                       ______________

 

Připomínám, že můžete používat zdarma přístupné učebnice nakladatelství Fraus. Najdete je na odkazu : skolasnadhledem.cz

 

Případné dotazy a vypracované úkoly mi posílejte na tuto adresu: hanako1@seznam.cz

2. 4. 2020

anglický jazyk

V rámci upevňování a procvičování angličtiny, prosím postupovat následovně 

 

SLOVÍČKA:

Pokročit k zopakování nebo procvičování lekce č. 4. Využít pracovní sešit – 4A-4D. Výslovnost psána klasicky v závorce za slovíčky. Možno dopomoci si se SLOVNÍKEM CZ., zde lze využít zvukový záznam a procvičovat výslovnost.

Následně po zopakování slovíček využíváme pracovní sešit z přední strany – formy doplňovaček, křížovek, jednotlivých cvičení…

 

GRAMATIKA:

Pracovní sešit – zadní strana. Zápisky v sešitu a opětovné procvičování z přední strany pracovního sešitu.

Nepravidelná slovesa – prosím, dopsat a doučit všechny ze zadní strany pracovního sešitu . Opět možno výslovnost nacvičovat pomocí SLOVNÍK.CZ.

 

PRACOVNÍ SEŠIT:

Dle vlastních možností se můžete pokusit dodělat do konce čtvrté lekce.

 

Online procvičování:           HELP FOR ENGLISH.CZ

                                               UMÍME ANGLICKY. CZ

                                               ENGLISH JET

                                  

Na online stránkách lze procvičovat gramatiku, slovíčka, poslechová cvičení, testy…To vše s následnou zpětnou vazbou o správnosti provedení.

 

Přeji vám hezké a klidné dny a hlavně pevné zdraví…

 

1. 4. 2020

český jazyk

 

Milí žáci,  připravila jsem pro vás pracovní listy  - pravopis, podmět, přísudek.

Můžete si je vyzvednout v pátek 3.4.2020 v době od 9.00 do 11.00 hodin ve škole.

Také si můžete půjčit knihu (knihy) na čtení v naší školní knihovně ( 3.4.2020 od 9.00 do 11.00).

 

Nadále si procvičujte slovní druhy ( z jakéhokoli textu – přírodopis, dějepis, zeměpis, literatura).

Zopakujte si druhy vět podle postoje mluvčího ke skutečnosti (Čj. S. 74)

Zopakujte si podmět a vše o něm (Čj s. 79).

Zopakujte si přísudek a druhy přísudku (Čj s. 81), naučte se fázová, způsobová, sponová slovesa (Chytrák).

Stále procvičujte pravopis – předpony s,z, vz, mě, mně, je, e, pě, vje, vě, shodu přísudku s podmětem.

K procvičování využívejte odkazy na cvičení – již zadány dříve.

 

Do kulturního deníku:

 1. Přečti druhou knihu a zapiš dle osnovy (jako vždy). Kdo nemá deník – píše na papír, pak vlepí.
 2. Napiš 10 vět na téma Velikonoce.

 

KDYBYSTE COKOLI POTŘEBOVALI (PRODISKUTOVAT, VYSVĚTLIT, NAPSAT, VYTISKNOUT, PORADIT SE), OZVĚTĚ SE.

  

Výchova k občanství
 

Státní vlajka slaví 100 let

Zhlédněte:

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10000000409-100-let-statni-vlajky/22025400244

Vyzkoušejte si své znalosti:

https://tn.nova.cz/clanek/kviz-ceska-vlajka-slavi-100-let-co-vsechno-o-ni-ne-vite.html

Vyhledejte informace o naší státní vlajce:

 • Jak vlajka vznikala.
 • Co znamenají barvy vlajky.
 • Jak vlajka procházela historií.
 • Jak se vlajka vyvěšuje.
 • Jak se vlajce prokazuje čest.

Vypracujte referát:

 Kritéria:

 • 250 slov (na PC nebo rukou).
 • Vlastní formulace vět  (nekopírujte text ani jeho části).
 • Vysvětlivky (při použití cizích slov a odborných termínů). 
 • Jeden ilustrační obrázek (vlastní kresba nebo fotografie).

Vypracovaný referát zašlete na spirikova@zs-kynsperk.cz

 

 

31. 3. 2020

český jazyk
 

Odkaz ke stažení a vytištění PL je na adrese:

https://uloz.to/file/uIDD97UslrQv/cj-pohadka-bez-konce-6-7-tr-docx
 

Pohádka bez konce

     V jedné daleké zemi, ve které se žilo šťastně a spokojeně, se stalo něco

nev-daného. Jednoho dne, z ničeho nic, začali b-t lidé nemocní. Nikdo v tu chvíli netušil, že onemocní celá země. Nej-kušenější doktoři a mudrci se snažili nemoc zastavit. Ta napadala chudý i bohatý, mladý i starý lid a postupovala tak rychle, že se ro-šířila do dalších zemí.

       Každý vlá-ce každé země se ji snažil se všemi svými rá-ci všemi možnými prostředky zastavit. Nemoc byla zcela neznámá, a tak na ni nebyl ani žádný lék. Strach, který ovládl všechny země, byl tak veliký, že se lidé obávali o sv-j život i o život všech ostatních. V zem-ch nastalo smutno a lidé se museli přestat

-cházet. Nekonal- se turnaje, ples- ani trhy. Dokonce se ani v-řící nemohli pomodlit v kostelech a chrámech. Lidé zůstávali ve svých ob-dlích a snažil- se před nemocí ukrýt. Začal- být velmi opatrní a udržovali vše v čistotě. V každém koutu zem- začal- švadleny šít -stenky, které lidé nosili z obavy, ab- se

nenakaz-li. Vzájem-  si pomáhali a plnili nařízení vládců země. Strach z neznámé nemoci byl veliký, a tak všichni brzy pochop-li, že musí být stateční a poslušní. Musí si vzájem- důvěřovat a pomáhat.

       Kdy nemoc zmizí, nevěděly ani ty nejv-hlášenější čarodějnice a v-štkyně. Nemoc neum-li zastavit ani slavní kouzelníci. Zůstalo to tedy na lidech. Na jejich trp-livosti, d-slednosti a ohleduplnosti……..

 

      Jak víte, pohádky mívají dobrý konec. Kéž se ho i tato pohádka s vaší pomocí dočká.

Šup, dejte se do práce.  se vám daří.

 

 

Úkoly k textu

 1. Doplň chybějící písmena.( Někdy chybí písmena dvě.)
 2. Nad podtržená slova nadepiš číslicí slovní druh.
 3. Urči mluvnické kategorie (rod, číslo…): (s)pomocí-………………………………………………………………………………..…………………………lid-………………….………………………………………………………………………………………….….
 4. Zkus napsat nebo nakreslit svůj konec pohádky. Jak by sis přál(a), aby pohádka pokračovala a skončila? (Možnosti: Pokus se napsat  8-10 pěkných vět, nakresli obrázek, vytvoř komiks.)
 5. Můžeš se pokusit vylepšit pohádku i po stránce slohové. (Nahraď opakující se slova vhodnějšími výrazy. Můžeš věty i pozměnit.)

Poznámka: Pokud si nemůžeš text vytisknout, můžeš se procvičit i v ručním psaní.

 

 

 

             Pohádka bez konce

 

 

Pokračování :

 


anglický jazyk
 

 www.bridge-online.cz

Doporučujeme časopisy Gate, RR, Play. Stačí kliknout na časopis a je vám k dispozici.
Žáci si mohou texty přečíst, poslechnout, vytisknout a zpracovávat různé úkoly.

 

 

Milé děti, vážení rodiče,

pokud chcete využít procvičování na www.sciodat.cz, musíte zadat kód uživatele (hash) a heslo, měli byste jej mít od 5. ročníku, kdy jste konali srovnávácí zkoušky. Pokud přihlašovací údaje nemáte, napište mi na email rochova.skola@gmail.com a já Vám je pošlu.

Zdraví L. Rochová

25.3. 2020

Přírodopis

 • Připravte si dobré boty a foťák.
 • Vydejte se na přírodovědnou - ornitologickou vycházku (délku a místo trasy nechám na vás).
 • Vyfoťte alespoň dva zástupce ptáků.
 • Pokuste se je doma podle fotografie identifikovat,
  •napište jejich název,
  •zařaďte je do skupiny (pěvci, dravci, kurovití  atd.),
  •uveďte, na kterém místě jste je viděli, 
  •zjistěte, zda se jedná o ohrožený druh.
 • Pokud se vám nepodaří poslat přes e-mail fotografie, uložte si je a pošlete mi jen popisy.

Těším se na vaše úlovky!

Případné dotazy a vypracované úkoly mi můžete posílat na tuto adresu: hanako1@seznam.cz

 

 

Úterý 24. 3. 2020

Milé děti,

posílám Vám spoustu  pozdravů a už se na Vás moc těším, až se zase uvidíme. 

Doufám, že se máte dobře a zdraví Vám i Vašim blízkým slouží. 

Vzhledem k současné a pravděpodobně i budoucí nepříznivé situaci ohledně koronaviru bych vás všechny, žáky i rodiče, ráda povzbudila. Všichni jste jistě zaslechli slova ministra školství Roberta Plagy o dalším způsobu domácího vzdělávání a o předpokládaném termínu znovuotevření škol – druhá polovina května. Nevěšte hlavu a nezoufejte. S přihlédnutím k nelehké situaci, kterou přísná omezení v mnohých rodinách způsobila, jsme se rozhodli, že nechceme přehlcovat a zahlcovat žáky ani rodiče distančí výukou formou e-mailů, sociálních sítí a jiných technologií.

Hlavním zájmem nás všech je bezpečí, zdraví a klid. Stres, který by vám takový způsob vyučování přinesl, by nebyl ku prospěchu nikomu a ničemu. Jinými slovy. Buďme rozumní. V rozumné míře přistupujme ke vzdělávání v domácích podmínkách i ke způsobu, jakým bude dále realizováno.

Přeji vám všem pokud možno pohodový průběh následujících týdnů a pevné zdraví s úsměvem ve tváři.

K případnému procvičování, opakování a upevňování učiva stále platí odkazy, které už jsem zde zmiňovala. Z vlastní zkušenosti zatím doporučuji www.sciodat.cz – ti uvolnili testy zdarma, podle ročníku, hlavně ČJ a M.

Důležité je číst. Čtěte v podstatě cokoli. Naučnou literaturu (encyklopedie), která se hodí do předmětů jako Z, D, F, Př. Novinky a zprávy v médiích, ty zase potřebujete do VkO a VkZ. Poslouchejte hudbu třeba přes www.karaoketexty.cz  a pracujte i s texty písní – třeba anglická písnička s českým překladem se hodí na AJ i na HV. Udělejte si ranní rozcvičku u otevřeného okna při východu slunce, a nebo i později J, to je zase fajn TV. Sledujte v televizi programy jako Prima ZOOM nebo ČT 2. A pak se pokuste něco málo z toho, co vám zůstane v paměti, zapsat do kulturního deníku.
Hlavně všechno v klidu a pohodě. Hodně spinkejte, pijte a jezte vitamíny. Nezapomínejte na mytí rukou! V rodině si pomáhejte a „s úsměvem jde všechno líp“.

V souvislosti s opatřením vlády o uzavření všech škol se nakladatelství FRAUS rozhodlo poskytnout všem žákům, učitelům i školám od středy 11. března do odvolání všechny elektronické učebnice pro základní a střední školy pro všechny žáky zdarma-https://www.skolasnadhledem.cz/

Vložila jsem Vám příklady z fyziky, procvičujte si, paní učitelka Tomčíková Vás moc pozdravuje

Pod fyzikou máte shrnutí probraného učiva z matematiky - procvičujte si jakoukoliv kapitolu, jakékoliv cvičení z učebnice 1. díl (MÁME CELOU UČEBNICI PROBRANOU)

Kdo ji zapomněl ve škole,  ozvěte se mi na email a rodiče mohou út-pá od 8:00-12:00 učebnici vyzvednout. 

Až se uvidíme, čekají nás poměry, měřítko mapy, plánu, trojčlenka a procenta :-)))

Ve čtvrtek 26.3.2020 od 10:00 - 12:00 hod. je otevřená knihova na 2. stupni

S pozdravem Vaše třídní učitelka - L. Rochová

 


Fyzika

Příklady na výpočet hustoty, hmotnosti a objemu

1. Těleso vyrobené z titanu má hmotnost 227 kg při objemu 0,05 m3 . Jaká je jeho hustota?

2. Vypočítej hustotu mramoru, víš-li, že těleso z něj vyrobené má při objemu 0,002 m3 hmotnost 5,4 kg.

3. Jaká je hmotnost tělesa, které je vyrobeno z mědi (hustota mědi je 8 960 kg/m3 ), jestliže jeho objem je 10 dm3 ?

4. Jaký objem má těleso o hmotnosti 10 kg, které je vyrobeno z papíru o hustotě 0,8 g/cm3 ?

5. Jaký objem má těleso o hmotnosti 0,39 t, které je vyrobeno ze železa o hustotě 7 800 kg/m3 ? 

6. Vypočítej hustotu tělesa, které má při hmotnosti 468 g objem 60 cm3 .

7. Vypočítej hustotu tělesa, které má při hmotnosti 6,5 kg objem 0,01 m3 .

 8. Vypočítej hustotu neznámé kapaliny, víš-li, že má při objemu 0,2 litru hmotnost 140 g.

9. Vypočítej hustotu ledu, pokud víš, že jeho kus o objemu 700 dm3 má hmotnost 644 kg.

10. Vypočítej hustotu materiálu, ze kterého je vyrobené těleso o objemu 0,05 m3 a hmotnosti 135 kg. 

11. Vypočítej hmotnost tělesa, víš-li, že je vyrobeno z oceli o hustotě 7,8 g/cm3 a má objem 0,1 m3 .

12. Vypočítej objem tělesa, které má hmotnost 1 800 000 g a je vyrobeno z materiálu o hustotě 3 600 kg/m3 .

13. Těleso o hmotnosti 4,5 g má objem 5 cm3 . Jakou hustotu má materiál, ze kterého je vyrobeno? 

14. Těleso z látky o hustotě 3 800 kg/m3 má objem 0,001 m3 . Jaká je jeho hmotnost? 

15. Vypočítej objem tělesa, které je z látky o hustotě 5 600 kg/m3 , má-li hmotnost 224 kg.

 

Matematika - procvičujte si:

 • početní operace se zlomky - sčítání, odčítání, násobení, dělení zlomků
 • https://www.e-matematika.cz/zakladni-skoly/
 • na této adrese - kapitola zlomky
 • početní operace s celými čísly - sčítání, odčítání, násobení, dělení - využijte pracovní listy, které jste dostali, cvičení v učebnicích.
 • početní operace s racionálními čísly - zlomky, desetinná čísla - využijte pracovních listů, cvičení v učebnicích.
 •  násobení a dělení celých čísel - příklady z učebnice a z pracovních listů, pozor budou tam i příklady se závorkami - kulaté, hranaté, přednost matematických operací, je třeba umět pravidla pro násobení a dělení celých čísel
 • + * + = +
 • - * -  = +
 • - * + = -
 • + * - = -
 • absolutní hodnota celého čísla, matematické operace s celými čísly v absolutní hodnotě, porovnávání celých čísel - pracovní list, učebnice, sešit
 • zlomky - dokážeme zlomek přečíst, napsat jak číslem, tak slovem, zobrazujeme zlomek na číselné ose, rozšiřujeme a krátíme zlomky na základní tvar, porovnáváme zlomky, převádíme desetinné zlomky na desetinná čísla a naopak, užíváme smíšené číslo jako formu úpravy zlomku, umíme použít převrácený zlomek

 

Český jazyk

 • určování slovních druhů
 • určování podmětu a přísudku
 • pravopis psaní koncovek podstatných jmen, přídavná jména, shoda podmětu s přísudkem

Německý jazyk

 • procvičovat a upevňovat probrané učivo hlavně podle pracovního sešitu:
 • na konci každé lekce slovní zásoba a přehled gramatik
 • na konci pracovního sešitu souhrn gramatiky přehledně
 • postupně můžete doplňovat všechna chybějící cvičení v probraných lekcích (kromě poslechových)
 • SLOVÍČKA JSOU ZÁKLAD VŠEHO! 

Dějepis 

 • zpracujte historii květnových státních svátků a Velikonoc, ke každému napište osm bodů

Anglický jazyk

 • procvičujeme slovní zásobu lekce 1 -3
 • upevňujeme gramatiku přítomného a minulého času. 
 • nepravidelná slovesa
 • využíváme webových stránek „Help for English“ (poslechová cvičení, práce s textem, slovní zásoba, výslovnost).
 • procvičujeme s pomocí pracovního sešitu, gramatického sešitu a učebnice

 

Úterý 24. 3. 2020

Milé děti,

posílám Vám spoustu  pozdravů a už se na Vás moc těším, až se zase uvidíme. 

Doufám, že se máte dobře a zdraví Vám i Vašim blízkým slouží. 

Vložila jsem Vám příklady z fyziky, procvičujte si, paní učitelka Tomčíková Vás moc pozdravuje

Pod fyzikou máte shrnutí probraného učiva z matematiky - procvičujte si jakoukoliv kapitolu, jakékoliv cvičení z učebnice 1. díl (MÁME CELOU UČEBNICI PROBRANOU).

Kdo ji zapomněl ve škole,  ozvěte se mi na email a rodiče mohou út-pá od 8:00-12:00 učebnici vyzvednout. 

Až se uvidíme, čekají nás poměry, měřítko mapy, plánu, trojčlenka a procenta :-)))

Ve čtvrtek 26.3.2020 od 10:00 - 12:00 hod. je otevřená knihova na 2. stupni

S pozdravem Vaše třídní učitelka - L. Rochová

 


Fyzika

Příklady na výpočet hustoty, hmotnosti a objemu

1. Těleso vyrobené z titanu má hmotnost 227 kg při objemu 0,05 m3 . Jaká je jeho hustota?

2. Vypočítej hustotu mramoru, víš-li, že těleso z něj vyrobené má při objemu 0,002 m3 hmotnost 5,4 kg.

3. Jaká je hmotnost tělesa, které je vyrobeno z mědi (hustota mědi je 8 960 kg/m3 ), jestliže jeho objem je 10 dm3 ?

4. Jaký objem má těleso o hmotnosti 10 kg, které je vyrobeno z papíru o hustotě 0,8 g/cm3 ?

5. Jaký objem má těleso o hmotnosti 0,39 t, které je vyrobeno ze železa o hustotě 7 800 kg/m3 ?

6. Vypočítej hustotu tělesa, které má při hmotnosti 468 g objem 60 cm3 .

7. Vypočítej hustotu tělesa, které má při hmotnosti 6,5 kg objem 0,01 m3 .

 8. Vypočítej hustotu neznámé kapaliny, víš-li, že má při objemu 0,2 litru hmotnost 140 g.

9. Vypočítej hustotu ledu, pokud víš, že jeho kus o objemu 700 dm3 má hmotnost 644 kg.

10. Vypočítej hustotu materiálu, ze kterého je vyrobené těleso o objemu 0,05 m3 a hmotnosti 135 kg.

11. Vypočítej hmotnost tělesa, víš-li, že je vyrobeno z oceli o hustotě 7,8 g/cm3 a má objem 0,1 m3 .

12. Vypočítej objem tělesa, které má hmotnost 1 800 000 g a je vyrobeno z materiálu o hustotě 3 600 kg/m3 .

13. Těleso o hmotnosti 4,5 g má objem 5 cm3 . Jakou hustotu má materiál, ze kterého je vyrobeno?

14. Těleso z látky o hustotě 3 800 kg/m3 má objem 0,001 m3 . Jaká je jeho hmotnost?

15. Vypočítej objem tělesa, které je z látky o hustotě 5 600 kg/m3 , má-li hmotnost 224 kg.

 

Matematika - procvičujte si:

 • početní operace se zlomky - sčítání, odčítání, násobení, dělení zlomků
 • https://www.e-matematika.cz/zakladni-skoly/
 • na této adrese - kapitola zlomky
 • početní operace s celými čísly - sčítání, odčítání, násobení, dělení - využijte pracovní listy, které jste dostali, cvičení v učebnicích.
 • početní operace s racionálními čísly - zlomky, desetinná čísla - využijte pracovních listů, cvičení v učebnicích.
 •  násobení a dělení celých čísel - příklady z učebnice a z pracovních listů, pozor budou tam i příklady se závorkami - kulaté, hranaté, přednost matematických operací, je třeba umět pravidla pro násobení a dělení celých čísel
 • + * + = +
 • - * -  = +
 • - * + = -
 • + * - = -
 • absolutní hodnota celého čísla, matematické operace s celými čísly v absolutní hodnotě, porovnávání celých čísel - pracovní list, učebnice, sešit
 • zlomky - dokážeme zlomek přečíst, napsat jak číslem, tak slovem, zobrazujeme zlomek na číselné ose, rozšiřujeme a krátíme zlomky na základní tvar, porovnáváme zlomky, převádíme desetinné zlomky na desetinná čísla a naopak, užíváme smíšené číslo jako formu úpravy zlomku, umíme použít převrácený zlomek

 

 

 

 

23. 3. 2020

Přírodopis

Vypracujte jeden referát na vybrané téma z nabídky.

Kriteria:
1
. Obecná charakteristika a znaky celé skupiny živočichů
2. Výběr konkrétního zástupce ze skupiny, u kterého bude uvedeno:
     - popis (stavba těla)
     - výskyt
     - potrava
     - rozmnožování
     - ohrožení
3. Jeden obrázek (vlastní kresba nebo fotografie)

Nabídka témat:

Žraloci
Rejnoci
Ryby žijící v ČR
Mořské ryby
Akvarijní ryby
Žáby
Mloci a čolci
Ještěři
Želvy
Hadi
Krokodýli
Vodní a mokřadní ptáci
Mořští ptáci
Dravci a sovy
Pěvci v ČR
Ptáci – běžci12. 3. 2020

Český jazyk

procvičujte učivo : pravopis (koncovky podstatných a přídavných jmen, shoda přísudku s podmětem

https://www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-podrobne-7-trida

přečtěte si text a vypracujte úkoly

https://www.umimecesky.cz/porozumeni-7-trida

přečtěte jednu knihu, dle vlastního výběru,  zapište do čtenářského deníku

 

 

středa 11. 3. 2020

Po dobu trvání uzavření naší základní školy si žáci opakují již probrané učivo za pomoci učebnice, pracovních a školních sešitů, případně „chytráčků“. Zároveň mohou využít procvičování dostupné na webu školy – MOODLE.

Matematika - procvičujte si:

 • početní operace se zlomky - sčítání, odčítání, násobení, dělení zlomků
 • https://www.e-matematika.cz/zakladni-skoly/
 • na této adrese - kapitola zlomky
 • početní operace s celými čísly - sčítání, odčítání, násobení, dělení - využijte pracovní listy, které jste dostali, cvičení v učebnicích.
 • početní operace s racionálními čísly - zlomky, desetinná čísla - využijte pracovních listů, cvičení v učebnicích.

 

čtvrtek 13.2.2020

Informace - březen

středa 4. 3. 2020 - z provozních důvodů je výuka na 2. stupni do 12:30 hodin.

1. hodina - třídnická hodina

2. - 5. hodina - program s AP

Žáci mají sdělení v ŽK - podpis rodiče!!!!!!V

čtvrtek 13. 2. 2020

Informace - únor

čtvrtek 20. 2. 2020 test

- násobení a dělení celých čísel - příklady z učebnice a z pracovních listů, pozor budou tam i příklady se závorkami - kulaté, hranaté, přednost matematických operací, je třeba umět pravidla pro násobení a dělení celých čísel

+ * + = +

- * -  = +

- * + = -

+ * - = -

 24. 2. - 28. 2. 2020 - jarní prázdniny

 

Informace - leden

čtvrtek 23. 1. 2020 test

- absolutní hodnota celého čísla, matematické operace s celými čísly v absolutní hodnotě, porovnávání celých čísel - pracovní list, učebnice, sešit

pondělí 27. 1. 2020

- kontrola pracovního listu - sčítání a odčítání celých čísel

středa 29. 1. 2020 - Pythagoriáda

čtvrtek 30. 1. 2020  test

- sčítání a odčítání celých čísel - pracovní list, učebnice, sešit

- rozdávání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí - vzít si složku

pátek 31. 1. 2020 - pololetní prázdniny

pondělí 3. 2. 2020

- donést podepsaný výpis z vysvědčení od rodičů

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Pátek 20. 12. 2019

 

Přeji všem žákům a jejich rodičům krásné Vánoce a hodně úspěchů v roce 2020.

Ing. Lena Rochová

 


Pátek 6. 12. 2019

Informace ke dnům 9. a 10. 12. 2019

Pondělí 9. 12. 2019 

žáci mají 1. - 4. hodinu výuku dle rozvrhu, 5. a 6. hodinu budou ve své třídě dělat finální přípravu na vánoční jarmark-zdobení třídy (nůžky, lepidlo)

Úterý 10. 12. 2019

žáci přijdou na 7:55 hod. budeme připravovoat adventní dílničku - tvorbu vánočních dekorací z jehličí, šišek, pomerančů, jablek

žáci si donesou:

- pomeranče, jablka, rozinky, ořechy, koření - hřebíček

- hrníček na čaj, sáček s čajem, kakao (mléko si nechali ze svačin již ve škole

 

Děkuji všem rodičům, kteří přispějí na vánoční jarmark nějakým pohoštěním pro děti.

 

Začátek vánočního jarmarku 10:00 hodin

 • škola otevřena od 10:00-12:00
 • škola zavřena od 12:00 - 14:00
 • škola otevřena od 14:00 - 18:00

 

 • žáci  jdou ve 12:00 domů (na oběd do školní jídelny cca od 13:00) a od 14:00 hodin se mohou zúčastnit adventní dílny ve třídě, která probíhá ve třídě 7. B až do 17:30 hodin
 • součástí jarmarku jsou i trhy s vlastními výrobky
 • žáci, kteří se nahlásili na prodej výrobků, se střídají dle harmonogramu u stánku
 • jinak se mohou projít po celé škole (I. a II. stupeň) a shlédnout ostatní programy (v doprovodu rodičů)
 • škola se uzavírá v 18.00 hodin 

 

 

Těšíme se na Vaši návštěvu!!

 

 

Informace z třídních schůzek – 19. 11. 2019

ü  Informace o prospěchu za 1. čtvrtletí – přehled známek z jednotlivých předmětů, žáci si zapíší známky do žákovské knížky str. 31 a rodiče podepíší, kontrola PÁ 22.11.2019

 

ü  DOPORUČENÍ DŮSLEDNÉ PŘÍPRAVY DĚTÍ NA VÝUKU, PRAVIDELNÉ PROCVIČOVÁNÍ UČIVA, DĚTI PRAVIDELNĚ DOSTÁVAJÍ PRACOVNÍ LISTY K ZOPAKOVÁNÍ A UPEVNĚNÍ UČIVA, výsledky jsou k dispozici na nástěnce

 

ü  18. 11. – 5. 12. 2019 - Krabice od bot – předvánoční akce, která má za cíl potěšit děti z chudších rodin v České republice (loni se někteří zapojili, letos projevili opět zájem, akce je dobrovolná)

ü      dárek pro holku 12-14 let – kosmetika, drogerie, bižuterie, gumičky do vlasů, peněženka, taštička na kosmetiku, menší společenské hry, školní pomůcky, kreativní potřeby, čaje, sladkosti, vonná svíčka)

ü      dárek pro kluka 12-14 let –kosmetika, drogerie, karetní hry, psací a školní potřeby, komiksy, časopisy,baterka, čelovka, kšiltovka, sportovní potřeby, láhev  na pití)

 

ü  10. 12. 2019 – Vánoční jarmark – Den otevřených dveří na ZŠ – 10:00-12:00 hodin, 12:00-14:00 hodin – škola je uzavřena, 14:00 – 18:00 hodin škola otevřena pro návštěvníky

(vánoční dílna v 7. B – tvorba svícnů z chvojí, nepečeného cukroví, vánočních přání z netradičních materiálů, prodej výrobků, které děti vyrobily v rámci VV, pohoštění pro rodiče)

Pokud chcete pro své děti a jejich spolužáky připravit nějaké občerstvení (koláč, buchta, bábovka) vítáme pomoc, děkujeme!

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Středa 23. 10. 2019

Pondělí 11. 11. 2019 1. čtvrtletní písemná práce 

Středa 23. 10. 2019

7. B se zúčastnila v rámci výtvarné výchovy výstavy v Panském domě autora Romana Pleiera na téma Ohlédnutí za krásou zápalkové nálepky.

Žasli jsme na širokou škálou nálepek, které využívala firma Solo Sušice na zdobení krabiček se sirkami, které putovaly nejen do všech koutů bývalého Československa, ale také na export do evropských zemí jako je Švýcarsko, skandinávské země až do daleké Číny v Asiii.

Motivy přírody a zajímavých míst, zvířat, kulturtních a technických památek se nám velice líbily.

Načerpali jsme inspiraci do další tvroby ve výtvarné výchově, všem prohlídku výstavy doporučujeme, děkujeme organizátorům a těšíme se na další akci.

7. B + TU

Pondělí 21. 10. 2019

Matematika

- žáci dostanou pracovní list - procvičování učiva zlomků - kontrola výsledků 4. listopadu

- zlomky - dokážeme zlomek přečíst, napsat jak číslem, tak slovem, zobrazujeme zlomek na číselné ose, rozšiřujeme a krátíme zlomky na základní tvar, porovnáváme zlomky, převádíme desetinné zlomky na desetinná čísla a naopak, užíváme smíšené číslo jako formu úpravy zlomku, umíme použít převrácený zlomek

Čtvrtek 24. 10. 2019 píšeme test - rozšiřování a krácení zlomků, porovnávání zlomků

Pondělí 11. 11. 2019 píšeme 1. čtvrtletní písemnou práci

 

Pátek 11. 10. 2019

Pomůcky na VV dne 16. 10. 2019

- obrázek z časopisu s podzimní tématikou, dýní

- spadané listy ze stromů - čím barevnější, tím lepší :-))

Středa 2. 10. 2019

Pondělí 7. 10. 2019 přinést učebnice matematiky, kdo si u mě vyzvedl na začátku září

Úterý 8. 10. 2019 - geometrie - rýsovací potřeby

Čtvrtek 10. 10. 2019 - písemný test - pracovní list č. 4 - odčítání, dělení úhlů, dvojice úhlů

Pátek 27. 9. 2019

Pondělí 30. 9. 2019

dokončíme pracovní list č. 4, odevzdáme sešit z matematiky ke kontrole!!!!

Platí pro všechny přítomné žáky!!!! Kdo nedonesl v pátek, donese v pondělí !!!!

UKLIĎME SI MĚSTO - 27. 9. 2019

 

Také 7. B vyrazila do ulic uklízet. V parku u kostela, kolem autobusového nádraží až k městskému úřadu a dále na Náměstí Míru. 

Podpořte naši snahu tím, že budete určovat pořádek a čistotu.

Děkujeme

7. B + Ing. Lena Rochová - TU + Ivana Kratochvílová - APsmiley

24. 9. 2019 písemné opakování - 3. PL - proběhlo

27. 9. 2019 Ukliďme  město - rukavice (10:00 hod.) výuka do 12:30 hodin. První dvě vyučovací hodiny - třídnická hodina

Odevzdáváme sešity z matematiky ke kontrole!!!!!!!!

 

čtvrtek 19.9. 2019

Vážení rodiče,

na třídních schůzkách přítomní rodiče odsouhlasili návrh třídní učitelky (učitelky VV) – příspěvek na úhradu speciálních pomůcek na výtvarnou výchovu ve výši 200 Kč na školní rok. Peníze vybírá asistentka pedagoga paní Ivana Kratochvílová.  Děkuji, že tímto příspěvkem umožníte svým dětem radost z poznávání nových výtvarných technik.

Ing. Lena Rochová

úterý 17. 9. 2019

Informativní třídní schůzky – 17. 9. 2019 v 15:30 hod.

 ve čtvrtek 19. 9. 2019 - písemné opakování

 • Pátek 27. 9. 2019 – Ukliďme si město, rukavice!!!! – bez výuky, třídnická hodina, od 10:00 hod. úklid
 • Úterý 1. 10. 2019 – akce Leonardo da Vinci – 50 Kč
 • 2. 10. – 4. 10. 2019 – ředitelské volno , v únoru 2020 ředitelské volno NEBUDE
 • 10. 12. 2019 – Den otevřených dveří  - Vánoční jarmark
 • Omluvenky v ŽK – do tří pracovních dnů po skončení nepřítomnosti
 • Kontrola ŽK – 1x týdně podepsat

středa 11. 9. 2019

Vážení rodiče,

 

Váš syn (dcera) má možnost se zúčastnit Logické olympiády.

Kategorie B: žáci druhého stupně základních škol (6. – 9. třída).

Základní kolo pro kategorii B proběhne   ve dnech 8. -  14. října 2019

Registrace žáka je možná do 30. září 2019 na www.logickaolympiada.cz

 

Test základního kola je přístupný pouze on-line v uživatelském profilu každého soutěžícího.

Registrujete se v záložce Vstup do soutěže, kde kliknete na Chci se zaregistrovat a vyplněním osobních údajů - email, jméno, škola, třída, kategorie, případně nepovinně adresa a telefon.

Rodiče dětí mladších 15 let poprosíme i o souhlas s použitím osobních údajů dětí pro účely soutěže, je potřeba do registračního formuláře zadat jméno, příjmení a e-mail rodiče. Na emailovou adresu rodičů bude zaslaná prosba o souhlas rodičů s použitím osobních dat dětí pro účely soutěže. Na e-mailovou adresu bude soutěžícím zasláno jejich heslo a veškeré informace o soutěži. Prosím, vyčkejte na potvrzení Vaší registrace zákonným zástupcem, až poté se budete moci přihlásit do svého účtu.

 

Přeji Vašim dětem mnoho úspěchů.

Ing. Lena Rochová

 

Klub zábavné logiky a deskových her probíhá každé pondělí od 14:00 do 15:30 hodin ve třídě 7. B, začínáme od 23. 9. 2019

 

Pátek 6. září 2019

Pomůcky na výtvarnou výchovu

- dětem jsem ve středu 4. 9. 2019 nadiktovala seznam potřeb na hodinu VV (středa 11. 9. 2019)

- sklenička od dětské přesnídávky nebo majonézy (aby bylo možné do skleničky vložit čajovou svíčku), plastová brčka výrazných barev, min. 4 plastové lahve - nejlépe červené, žluté, zelené nebo oranžové barvy, mohou být i průhledné

Standardní pomůcky

- čtvrtky 20 ks A4

- čtvrtky 10 ks A3

- temperové a vodové barvy

- kelímek na vodu

- štětce ploché i kulaté

- lepidlo

- nůžky

- pastelky, voskovky

- barevné papíry - pokud bude možné výrazných barev

- ochranný oděv (staré tričko, košile, zástěra)

- ochranný ubrus na lavici

 

Milí sedmáci, 

v pondělí 2. září 2019 v 7:55 hod. Vás opět ráda přivítám ve školních lavicích.

 

Výuka  v pondělí končí po 1. vyučovací hodině v 8:40 hodin. 

V úterý nás čekají třídnické práce, rozdávání učebnic, výuka končí ve 12:30 hodin. 

Ve středu je výuka již dle rozvrhu a končíme ve 12:30 hodin. (bez odpoledky)

Výuka ve čtvrtek a pátek 5. a 6. září je již podle rozvrhu. 

 

Vezměte si s sebou tašku na žákovskou knížku :-)))),přezůvky

a zámek s klíči na šatní skříňku.

Můžete si již donést krabice s obvyklými školními pomůckami. 

Těší se na Vás Ing. Lena Rochová - třídní učitelka a Ivana Kratochvílová - asistentka pedagoga