„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

Tonda Obal v 2. B

 

Dne 15. května se žáci zúčastnili přednášky Tonda Obal na cestách. Děti si zopakovaly třídění odpadu do správných nádob podle barev. Uvědomily si význam třídit odpad, aby byl následně recyklován na různé výrobky. Žáci získali důležitou informaci o tom, že tříděný odpad se odváží buď na skládky nebo do spalovny. Současné spalovny jsou už ekologické z hlediska čistoty životního prostředí. Děti reagovaly na otázky lektorky a odnesly si důležité informace k danému tématu.

Třídní učitelka: Švédová