„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni

Školská rada 2021/22

předseda p. Petra Koudelková
místopředsedkyně Mgr. Linda Křížová
zapisovatelka Bc. Alena Kadavá
členové

Bc. Pavla Danielová

p. Petra Gregerová

PaedDr. milena Koukalová