„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni

Základní škola Kynšperk nad Ohří,
okres Sokolov, příspěvková organizace,
Komenského 540, Kynšperk nad Ohří, 357 51

Jsme úplná škola s devíti postupnými ročníky. První stupeň 1. - 5. ročník, druhý stupeň 6. - 9. ročník.

Škola se zaměřuje na práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Ve škole pracuje úplné školní poradenské pracoviště.

Škola je umístěna v centru města, tvoří ji čtyři budovy (budova I. stupně, pavilony A, B, C) a dále budova tělocvičny, budova školní jídelny a budova DDM.

Spádovost školy:

Kynšperk nad Ohří, Dolní Pochlovice, Dvorečky, Chotíkov, Kamenný Dvůr, Liboc, Štědrá a Zlatá.

Počet žáků a umístění tříd:

Počet žáků: 448
Počet tříd: Přípravná třída 2
  na I. stupni 10
  na II. stupni 12
Počet oddělení ŠD: 4

Vzdělávací program:

  • Školní vzdělávací program Poznáváme sebe a svět
Ředitelka školy: Mgr. Lenka Hrušková Bursová, MBA
Zástupkyně ŘŠ:

Mgr. Štěpánka Neubergová, MBA

Mgr. Markéta Spiříková

Sekretářka:

p. Martina Žofčinová

Výchovné poradkyně:

Mgr. Pavla Ďurkovová

Metodik prevence: Mgr. Marie Kaiserová
Metodik a koordinátor ICT: Mgr. Margita Malá

Školní psycholog:

Školní speciální pedagog:

Mgr. Veronika Zemanová

Mgr. Dana Fialová

Co škola nabízí:

- volitelný předmět Základy finanční gramotnosti

- seminář z ekologie

- seminář ČJ a M

- výuku informatiky od 4. ročníku

- digikoutky pro žáky

- učíme se jinak, učíme se venku

- sportovní vyžití a hry

- širokou nabídku volnočasových aktivit

- služby úplného školního poradenského pracoviště

- velká pozornost je věnována žákům se speciálními 
  vzdělávacími potřebami

- vytváříme podmínky pro vzdělávání nadaných žáků

- respektujeme individuální zvláštnosti každého žáka

- ŠD, ŠJ i DDM se nachází přímo v areálu školy

- výběr ze dvou jídel ve školní jídelně

Identifikační údaje školy:

Zřizovatel Město Kynšperk nad Ohří
Právní forma příspěvková organizace
Název Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace
Sídlo Jana A. Komenského 540
357 51 Kynšperk nad Ohří
IČO 69978883
ID DS x37mn2i
Telefon 352 683 135 (všechny sekce školy spojí sekretariát)
Telefon - školní jídelna 352 683 270
E-mail sekretariat@zs-kynsperk.cz 

 

Výpis z vysvědčení

31. 1. 


Pololetní prázdniny

3. 2. 


Jarní prázdniny

6. - 10. 2.

AKTUALITY:
20.01.2023
16.01.2023
06.12.2022
15.11.2022
14.10.2022
06.10.2022
18. 11. 2022 a 21. – 22. 12. 2022
23.09.2022
19.09.2022
30.08.2022
30.08.2022

Archiv aktualit »