„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni

Základní škola Kynšperk nad Ohří,
okres Sokolov, příspěvková organizace,
Komenského 540, Kynšperk nad Ohří, 357 51

Jsme úplná škola s devíti postupnými ročníky. První stupeň 1. - 5. ročník, druhý stupeň 6. - 9. ročník.

Škola se zaměřuje na práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Ve škole pracuje úplné školní poradenské pracoviště.

Škola je umístěna v centru města, tvoří ji čtyři budovy (budova I. stupně, pavilony A, B, C) a dále budova tělocvičny, budova školní jídelny a budova DDM.

Spádovost školy:

Kynšperk nad Ohří, Dolní Pochlovice, Dvorečky, Chotíkov, Kamenný Dvůr, Liboc, Štědrá a Zlatá.

Počet žáků a umístění tříd:

Počet žáků: 440
Počet tříd: Přípravná třída 1
  na I. stupni 10
  na II. stupni 12
Počet oddělení ŠD: 4

Vzdělávací program:

  • Školní vzdělávací program Poznáváme sebe a svět
Ředitelka školy: Mgr. Lenka Hrušková Bursová, MBA
Zástupkyně ŘŠ:

Mgr. Štěpánka Neubergová, MBA

Mgr. Markéta Spiříková

Sekretářka:

p. Martina Žofčinová

Výchovné poradkyně:

Mgr. Pavla Ďurkovová

Metodik prevence: Mgr. Marie Kaiserová
Metodik a koordinátor ICT: Mgr. Margita Malá

Školní psycholog:

Školní speciální pedagog:

Mgr. Veronika Zemanová

Mgr. Dana Fialová

Co škola nabízí:

- od 8. ročníku volitelný předmět Základy finanční gramotnosti

- výuku informatiky od 4. ročníku

- velká pozornost je věnována žákům se speciálními 
  vzdělávacími potřebami

- vytvářejí se podmínky pro vzdělávání nadaných žáků

- Dům dětí a mládeže nabízí široké spektrum zájmových
  kroužků pro volnočasové aktivity žáků

Identifikační údaje školy:

Zřizovatel Město Kynšperk nad Ohří
Právní forma příspěvková organizace
Název Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace
Sídlo Jana A. Komenského 540
357 51 Kynšperk nad Ohří
IČO 69978883
ID DS x37mn2i
Telefon 352 683 135 (všechny sekce školy spojí sekretariát)
Telefon - školní jídelna 352 683 270
E-mail sekretariat@zs-kynsperk.cz 

 

AKTUALITY:
29.12.2021
01.12.2021
01.12.2021
16.11.2021
- Covid ve školách
12.11.2021
- od 1. 1. 2022
14.10.2021
schůzka 9. B – 19. 10. 2021, 9. A - 20. 10. 2021 od 16.00 hod.
12.10.2021
aneb s duchem Samhainem

Archiv aktualit »