„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni

Základní škola Kynšperk nad Ohří,
okres Sokolov, příspěvková organizace,
Komenského 540, Kynšperk nad Ohří, 357 51

Jsme úplná škola s devíti postupnými ročníky. První stupeň 1. - 5. ročník, druhý stupeň 6. - 9. ročník.

Škola se zaměřuje na práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Ve škole pracuje úplné školní poradenské pracoviště.

Škola je umístěna v centru města, tvoří ji čtyři budovy (budova I. stupně, pavilony A, B, C) a dále budova tělocvičny, budova školní jídelny a budova DDM.

Spádovost školy:

Kynšperk nad Ohří, Dolní Pochlovice, Dvorečky, Chotíkov, Kamenný Dvůr, Liboc, Štědrá a Zlatá.

Počet žáků a umístění tříd:

Počet žáků: 468
Počet tříd: Přípravná třída 1
  na I. stupni 11
  na II. stupni 10
Počet oddělení ŠD: 3

Vzdělávací program:

  • Školní vzdělávací program Poznáváme sebe a svět
Ředitelka školy: Mgr. Lenka Hrušková Bursová, MBA
Zástupkyně ŘŠ:

Mgr. Štěpánka Neubergová, MBA

Mgr. Markéta Spiříková

Sekretářka:

p. Martina Žofčinová

Výchovné poradkyně:

Mgr. Pavla Ďurkovová

Metodik prevence: Mgr. Marie Kaiserová
Metodik a koordinátor ICT: Mgr. Margita Malá

Školní psycholog:

Školní speciální pedagog:

Mgr. Veronika Zemanová

Mgr. Petra Kučerová

Co škola nabízí:

- od 8. ročníku volitelný předmět Základy finanční gramotnosti

- výuku výpočetní techniky (informatiky)

- velká pozornost je věnována žákům se speciálními 
  vzdělávacími potřebami

- vytvářejí se podmínky pro vzdělávání nadaných žáků

- Dům dětí a mládeže nabízí široké spektrum zájmových
  kroužků pro volnočasové aktivity žáků

Identifikační údaje školy:

Zřizovatel Město Kynšperk nad Ohří
Právní forma příspěvková organizace
Název Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace
Sídlo Jana A. Komenského 540
357 51 Kynšperk nad Ohří
IČO 69978883
ID DS x37mn2i
Telefon 352 683 135 (všechny sekce školy spojí sekretariát)
Telefon - školní jídelna 352 683 270
E-mail sekretariat@zs-kynsperk.cz 

 

AKTUALITY:
05.12.2019
- 10. 12. od 10.00 hodin.
05.11.2019
Středa 6. 11. 2019
14.10.2019
- z důvodu ředitelského volna
11.10.2019
31. 10. a 1. 11.
10.10.2019
- cvičení podle učebnic Projekt
06.09.2019
- změna otevírací doby.
06.09.2019
v říjnu 2019/2020
19.08.2019
- cerifikát SCIO
02.07.2019
02.07.2019

Archiv aktualit »