„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni

Základní škola Kynšperk nad Ohří,
okres Sokolov, příspěvková organizace,
Komenského 540, Kynšperk nad Ohří, 357 51

Jsme úplná škola s devíti postupnými ročníky. První stupeň 1. - 5. ročník, druhý stupeň 6. - 9. ročník.

Škola se zaměřuje na práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Ve škole pracuje úplné školní poradenské pracoviště.

Škola je umístěna v centru města, tvoří ji čtyři budovy (budova I. stupně, pavilony A, B, C) a dále budova tělocvičny, budova školní jídelny a budova DDM.

Spádovost školy:

Kynšperk nad Ohří, Dolní Pochlovice, Dvorečky, Chotíkov, Kamenný Dvůr, Liboc, Štědrá a Zlatá.

Počet žáků a umístění tříd:

Počet žáků: 441
Počet tříd: Přípravná třída 2
  na I. stupni 11
  na II. stupni 11
Počet oddělení ŠD: 4

Vzdělávací program:

  • Školní vzdělávací program Poznáváme sebe a svět
Ředitelka školy: Mgr. Lenka Hrušková Bursová, MBA
Zástupkyně ŘŠ:

Mgr. Štěpánka Neubergová, MBA

Mgr. Markéta Spiříková

Sekretářka:

p. Martina Žofčinová

Výchovné poradkyně:

Mgr. Pavla Ďurkovová

Metodik prevence: Mgr. Marie Kaiserová
Metodik a koordinátor ICT: Mgr. Margita Malá

Školní psycholog:

Školní speciální pedagog:

Mgr. Vivien Žofčinová

Mgr. Dana Fialová

Co škola nabízí:

- volitelný předmět Základy finanční gramotnosti

- seminář z ekologie

- seminář ČJ a M

- výuku informatiky od 4. ročníku

- digikoutky pro žáky

- učíme se jinak, učíme se venku

- sportovní vyžití a hry

- širokou nabídku volnočasových aktivit

- služby úplného školního poradenského pracoviště

- velká pozornost je věnována žákům se speciálními 
  vzdělávacími potřebami

- vytváříme podmínky pro vzdělávání nadaných žáků

- respektujeme individuální zvláštnosti každého žáka

- ŠD, ŠJ i DDM se nachází přímo v areálu školy

- výběr ze dvou jídel ve školní jídelně

Identifikační údaje školy:

Zřizovatel Město Kynšperk nad Ohří
Právní forma příspěvková organizace
Název Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace
Sídlo Jana A. Komenského 540
357 51 Kynšperk nad Ohří
IČO 69978883
ID DS x37mn2i
Telefon 352 683 135 (všechny sekce školy spojí sekretariát)
Telefon - školní jídelna 352 683 270
E-mail sekretariat@zs-kynsperk.cz 

 

AKTUALITY:
16.05.2024
14.05.2024
13.05.2024
30.04.2024
10.04.2024
09.04.2024
- Mgr. Vivien Žofčinová
23.02.2024
3. dubna 2024
23.02.2024
Začínáme 10. dubna
13.02.2024
13.02.2024

Archiv aktualit »