„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva Podpora škola formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I

Název projektu:          Rovné příležitosti v ZŠ Kynšperk nad Ohří

Vlastní realizace projektu byla zahájena v září 2016 a je rozložena do školních roků 2016/2017 a 2017/2018.

Škola se v projektu zaměřila na tyto aktivity:

  • Školní speciální pedagog – personální podpora
  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti mentoringu
  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti a cizích jazyků
  • Vzájemná spolupráce pedagogů v oblasti čtenářské gramotnosti a inkluze
  • Tandemová výuka
  • Čtenářský klub pro žáky
  • Klub zábavné logiky a deskových her
  • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem