„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

EU peníze školám

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost,oblast podpory 1.4. Počáteční vzdělávání,
Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
- EU školám

Název projektu: 

Poznáváme sebe a svět,
chceme poznat více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970
 

Dne 21. 7. 2011 bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace ve výši
2 342 202,- Kč. Vlastní realizace projektu byla zahájena v září 2011 a je rozložena do školních roků 2011/2012 a 2012/2013.

Škola projekt zaměřila:


1) na inovaci a zkvalitnění výuky

  • směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti,
  • směřující k rozvoji výuky cizích jazyků,
  •  prostřednictvím ICT,
  • směřující k rozvoji matematické gramotnosti,
  • v oblasti přírodních věd,
  • směřující k rozvoji finanční gramotnosti.

V rámci této aktivity pedagogičtí pracovníci vytvoří 1440 ks vzdělávacích materiálů (digitálních učebních materiálů = DUM). V letošním roce již pedagogové vytvořili 412 učebních materiálů, které jsou volně dostupné na webových stránkách školy. Rovněž byla obnovena výpočetní technika v počítačových učebnách a čtyřech třídách.

2) individualizaci výuky

V rámci aktivity zaměřené na prevenci rizikového chování a vytváření podmínek pro rozvoj inkluzivního vzdělávání budou podpořeny čtyři třídy II. stupně programem primární prevence.

3) další vzdělávání pedagogických pracovníků

Cílem aktivity je pomocí dalšího vzdělávání podpořit 16 pedagogických pracovníků v zavádění inovativních forem a metod výuky.