„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

Od ledna 2012

je naše škola zapojena do projektu

RAMPS - VIP III.

 

Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb – VIP III.

- je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Tyto služby jsou poskytovány školními psychology, školními speciálními pedagogy, metodiky pro školní poradenská pracoviště a dalšími odbornými pracovníky.

Více na http://www.nuv.cz/ramps/spp

 

Školní poradenská pracoviště (ŠPP) ve škole poskytují pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, učitelům, rodičům a zákonným zástupcům. Zapojení školní psychologové a školní speciální pedagogové se zaměřují na problémy žáků ve školním prostředí, velká pozornost se věnuje rizikům, která oslabují efektivitu vzdělávacího procesu. Odborní pracovníci se proto zaměřují na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, pracují se žáky nadanými a se žáky, kteří při vzdělávacím procesu potřebují specifickou podporu.