„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

Řemesla - od historie po nejmodernější techniky

registrační číslo projektu:    CZ.1.0711.L18/02.0013

 

   Na tento projekt v rámci globálního grantu 1.1. operačního programu vzděIáváni pro konkurenceschopnost nám byla přidělena dotace ve výši 1 322 662,00 Kč.

Cílem projektu

je změnit postoj žáků i rodičů k technickým oborům a zároveň umožnit žáků připravujících se na výběr povolání snadnější rozhodování a správnou orientaci ve výběru oboru budoucího povolání v návaznosti na individuální schopnosti žáka.

Realizace projektu: od  2. 1. 2013 a termín ukončení je 29. 8. 2014

Obsahem projektu je:

1)      Celodenní mimoškolní výuka v řemeslných dílnách, ve kterých si žáci vyzkouší postupy a techniky výroby z různých oborů (např. práce se dřevem, textilní výroba apod.) 

foto z akcí:

exkurze Tušimice - 23. 5. 2013

exkurze Nižbor - 17. 10. 2013

2)       Počítačové modelování využitelné v řemeslech - v počítačovém kurzu se žáci naučí navrhnout vlastní výrobek a vyzkouší si trojrozměrné modelování výrobků za pomocí vlastní prostorové představivosti. Po ukončení kurzu a na závěr projektu obdrží každý partner výukový materiál počítačového programování na CD, do kterého budou zahrnuty i zkušenosti a poučení z hodin praktické výuky a samostatné práce žáků, které partneři mohou v budoucnu nadále využívat pro další výuku. Rozsah kurzu a výukových hodin - 3 x 4 výukové hodiny. Celkem 12 hodin.

foto z akce:

počítačový kurz ve škole

3)     Exkurze do výrobních podniků – v této aktivitě se žáci každé partnerské školy zúčastní exkurzí do třech vybraných podniků, ve kterých budou žáci seznámeni s různými pracovními technologiemi a různými průmyslovými odvětvími.

foto z akce:

celodenní mimoškolní výuka na statku Bernard - únor 2014

 

   Projekt je určen pro žáky osmých a devátých ročníků. Aktivity jsou realizovány zejména ve vyučovacím předmětu „praktické činnosti – volba povolání“.

   Věříme, že budoucím vycházejícím žákům účast v projektu pomůže při rozhodování o volbě studia na střední škole.

   Poslední plánovaná aktivita proběhne v červnu v letošním školním roce. Žáci se zúčastní exkurze ve vybraném podniku. Účastníci již využili exkurzi ve sklárně v Nižboru, v tepelné elektrárně v Tušimicích a název posledního podniku ještě není potvrzen.

více informací - zde

 

Zpracovala výchovná poradkyně PaedDr. M. Koukalová