„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

Povídej si se mnou

 

Rozvojový program MŠMT

„Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014“

Od 1. ledna 2014 realizujeme projekt

Povídej si se mnou.

Je zaměřen na děti z přípravné třídy. Jeho cílem je zlepšení podmínek pro vzdělávání dětí předškolního věku s vadami řeči, rozvoj komunikačních schopností, vybavení moderními pomůckami pro logopedickou prevenci. V rámci projektu probíhá individuální logopedická náprava, skupinová logopedická náprava a cvičení na rozvoj řeči a komunikace.