„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

„Inovace rovných příležitostí dětí se SVP na ZŠ Kynšperk“

CZ.1.07/1.2.19/01.0005

 

Projekt byl realizován od 2. února 2012 do 31. prosince 2014.

Cílem projektu bylo vytvořit systém pro celkové zkvalitnění výuky ve škole a podmínky pro uplatňování a zlepšování forem výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělání a rozvíjet kurikulární reformu zaměřenou na děti, širší pedagogickou a rodičovskou veřejnost pomocí aktivit, které probíhaly během celého projektu nad rámec běžné výuky.

K dílčím cílům projektu patřilo:

 • rozšíření a inovace neformálního vzdělávání žáků nad rámec výuky
 • další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • podpora inkluzivního vzdělávání – využívání služeb asistentů pedagoga jako přímé pomocníky
 • pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a děti ze sociálně znevýhodněného prostředí
 • rozvoj služeb psychologa a speciálního pedagoga,
 • vytvoření metodických materiálů pro pedagogické pracovníky a pracovních listů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • zkvalitnění materiálních podmínek pro výuku

Pro žáky a jejich rodiče jsme zrealizovali:

 • 1040 hodin doučování
 • 1040 hodin skupinové nápravy
 • 416 hodin individuální nápravy
 • 6 metodických odpolední

Uskutečnili jsme 3 výjezdy pro 60 žáků, vytvořili jsme 200 metodických listů s učebními materiály a v rámci dalšího vzdělávání jsme podpořili 35 pedagogických pracovníků.

Přestože byl projekt ukončen, školní poradenské pracoviště i nadále poskytuje služby školního psychologa a školního speciálního pedagoga a pedagogičtí pracovníci vedou nápravy a doučování.

Mgr. Štěpánka Neubergová, BMA