„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

Mapa školy

Vážení zákonní zástupci,

v letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu Mapa školy společnosti SCIO.

Cílem dotazníkového šetření je zjistit, jakýma očima vidí školu všichni důležití aktéři školního života – žáci, rodiče, provozní zaměstnanci, učitelé a vedení školy. Výsledky projektu nám poskytnou zajímavé a podnětné informace, které nám pomohou v další práci při zkvalitňování školy.

Základní informace o projektu Mapa školy:

  • jedná se o anonymní dotazníkové šetření
  • účastní se ho žáci, rodiče, učitelé, provozní zaměstnanci
  • termín 6. 2. – 11. 2. 2015
  • výsledky budou do školy zaslány přibližně v polovině dubna 2015
  • s výsledky šetření budete seznámeni na webových stránkách školy:zs-kynsperk.cz

 

Dotazník můžete vyplnit jedním z těchto způsobů:

1) v papírové formě - vyplněný dotazník pak odevzdejte třídnímu učiteli nebo v sekretariátu školy do 11. 2. 2015. Dotazník je také možné odeslat přímo na adresu společnosti Scio: Scio, Mapa školy, Pobřežní 34, Praha 8, 18600.

2) elektronicky na stránce: http://testovani.scio.cz

Přístupové údaje do aplikace:

                               kód uživatele: mapaskoly

                  heslo: obdrželi jste na info letáku ze školy

Elektronický dotazník prosím vyplňte do 27. 2. 2015.


K průběhu projektu (např. zda byla zachována anonymita šetření) se můžete vyjádřit v krátkém zpětnovazebním dotazníku (má jen 3 otázky). Vyplnit jej můžete online na stránce http://testovani.scio.cz.

                 Přístupové údaje do aplikace:

                                          kód uživatele: mapaskoly

                                          heslo: vujjikky

Informace o průběhu projektu najdete na stránce: www.scio.cz/mapainfo

V případě dotazů se můžete obrátit na vedení školy.

Děkuji vám za účast v projektu.

                                                                                            

Mgr. Lenka Hrušková Bursová