„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni

 

Oznámení o výsledcích voleb do školské rady

 

Volby do školské rady základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace, se uskutečnily dne 21. 6. 2021.

Za zákonné zástupce nezletilých žáků byly do školské rady zvoleny:

paní Petra Koudelková

paní Petra Gregerová

 

Za pedagogické pracovníky byly do školské rady zvoleny:

Mgr. Linda Křížová

PaedDr. Milena Koukalová

 

Zápis o provedení a výsledcích voleb do školské rady byl předán zřizovateli.

 

V Kynšperku nad Ohří 22. 6. 2021

Mgr. Lenka Hrušková Bursová, MBA

ředitelka školy