„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni

 

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

vyučování ve školním roce 2021/2022 začíná ve středu 1. září 2021.

V 7.55 hodin se v kmenových třídách sejdou žáci 2. – 9. ročníku. Úvodní hodina bude probíhat do 8.40 hodin.

V 9.00 hodin přivítáme děti v přípravné třídě a žáky 1. ročníku.

Přípravná třída se nachází v budově 1. stupně (levá strana, přízemí).

Třídy I. A a I. B se nacházejí v budově 1. stupně (levá strana, 1. a 2. patro).

Děti z přípravné třídy, prvňáčky a nově nastupující žáky může doprovodit zákonný zástupce.

Přihlašování dětí

do školní družiny 30. – 31. srpna 2021 9.00 – 14.00 hodin  
1. září 2021 9.00 - 16.00 hodin
ke školnímu stravování  26. – 31. srpna 2021 8.00 – 14.00 hodin
od 1. září 2021 6.15 – 14.00 hodin

Seznamy žáků prvních tříd jsou k nahlédnutí v sekretariátu školy.

Těšíme se na vás

za všechny pracovníky školy
Mgr. Lenka Hrušková Bursová, MBA