„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni

 

školní psycholožka

Mgr. Veronika Zemanová

 

Od února je opět součástí školního poradenského pracoviště také školní psycholožka. Je k dispozici žákům, pedagogům i zákonným zástupcům dva dny v týdnu – úterý a středa. Schůzku je třeba předem osobně nebo telefonicky (352 683 135) domluvit. Kancelář školní psycholožky najdete v budově DDM.

Konzultační hodiny:

úterý       13:00 – 14:00

Služby školní psycholožky:

  • poradenské konzultace pro rodiče (výukové obtíže, výchovné, rodinné problémy)
  • poradenské konzultace pro žáky (výukové, osobní, rodinné, vztahové problémy)
  • individuální a rodinná terapie
  • diagnostika intelektových schopností
  • diagnostika školní zralosti
  • krizová intervence
  • kariérové poradenství (u žáků 5. a 9. ročníků)
  • práce se třídami (diagnostika vztahů, tématické programy, intervenční práce) ve spolupráci s metodikem prevence
  • spolupráce s pedagogy (metodická pomoc a doporučení)
  • úzká spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, klinickým psychologem, klinickým logopedem, dětským psychiatrem

 

HEZKÉ

PRÁZDNINY

AKTUALITY:
30.06.2022
27.06.2022
09.06.2022
25.05.2022
2. června 2022
06.04.2022
- pásmo zábavných odpolední ve škole
29.03.2022
25.03.2022
22.03.2022
22.03.2022
- středa 6. 4. 2022
25.02.2022

Archiv aktualit »