„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni

 

1.kolo přijímacího řízení

Řádný termín:

- Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín 17. dubna 2023, 2. termín 18. dubna 2023

- Čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového:

1. termín 13. dubna 2023, 2. termín 14. dubna 2023

 

Náhradní termín – pro všechny obory:

- 1. termín 10. května, 2. termín 11. května 2023

Ředitel školy pro obory vzdělání s talentovou zkouškou stanoví min. dva termíny Talentové zkoušky, a to v termínu:

- Od 2. do 15. ledna pro obory středního vzdělávání s talentovou zkouškou

- Od 2. ledna do 15. února v případě oboru GSP

- Od 15. do 31. ledna pro obory konzervatoří

 

Termíny pro podávání přihlášek:

- Pro obory vzdělávání s talentovou zkouškou – do 30. listopadu 2022

- Pro obory vzdělání bez talentové zkoušky - do 1. března 2023

Mgr. P. Ďurkovová, VP

AKTUALITY:
31.03.2023
ST 5. dubna 13.00 - 18.00 hodin
31.03.2023
- nabídky a informace
31.03.2023
17.03.2023
Jarní Jarmark + Den otevřených dveří
20.01.2023
16.01.2023
06.12.2022
15.11.2022
14.10.2022
06.10.2022
18. 11. 2022 a 21. – 22. 12. 2022

Archiv aktualit »